Anneli Jäätteenmäki Kestävyys testattu.

Loukkaava puhetapa vieroittaa

Vii­me ai­koi­na on pu­hut­tu pal­jon po­li­tii­kan ja edus­kun­nan ko­vas­ta kie­len­käy­tös­tä. Yh­dek­si syyk­si ko­vil­le pu­heil­le on esi­tet­ty sitä, et­tä kun pi­tää pu­hua ly­hy­es­ti, niin se joh­taa kär­jis­tyk­siin ja louk­kaa­vaan pu­he­tyy­liin.

Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa pu­he­ai­kaa sää­del­lään tiu­kas­ti ja pu­he­a­jat ovat ly­hyi­tä. Nor­maa­li pu­heen pi­tuus on mi­nuut­ti tai kak­si. Täs­tä­kin me­nee osa kii­tok­siin. Asi­ois­ta osa­taan ol­la hie­nol­la ta­val­la eri miel­tä, jopa niin hie­no­va­rai­ses­ti, et­tä ul­ko­puo­li­nen ei hel­pos­ti edes huo­maa val­lit­se­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

Ker­ron yh­den esi­mer­kin. Esit­te­lin erään oman mie­tin­tö­ni ja ta­van­mu­kai­ses­ti kii­tin yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Sen jäl­keen tu­li­vat mui­den ryh­mien pu­heet ja kii­tok­set yh­teis­työs­tä. Eräs pu­hu­ja kiit­te­li mi­nut ja mie­tin­nön vuo­las­sa­nai­ses­ti.

Kiitosten jäl­keen hän il­moit­ti, et­tä ha­lu­aa asi­an pöy­däl­le, kos­ka hä­nen ryh­män­sä on eri miel­tä. Lo­puk­si hän vie­lä kiit­ti ker­taal­leen. Lop­pu­jen lo­puk­si pu­hu­ja oli kai­kes­ta eri miel­tä kans­sa­ni, mut­ta hän ei käyt­tä­nyt yh­tään louk­kaa­vaa sa­naa.

Ai­na par­la­ment­ti­kes­kus­te­lut ei­vät toki ole näin koh­te­li­ai­ta, mut­ta yli­lyön­te­jä ta­pah­tuu ai­ka har­voin. Jos raja ylit­tyy ja kie­len­käyt­tö on louk­kaa­vaa, pu­hu­ja voi saa­da sa­kot. Näin on ku­lu­val­la­kin vaa­li­kau­del­la käy­nyt muu­ta­man ker­ran.

Il­kei­ly ei ole uu­si kek­sin­tö. Val­ta­tais­te­lu oli ko­vaa an­tii­kin ai­ka­na­kin ja po­li­tii­kan kie­len­käyt­tö oli jul­maa. Roo­ma­lai­set po­lii­ti­kot syy­ti­vät mitä ran­kim­pia louk­kauk­sia tois­ten­sa nis­kaan.

Sil­loin myös vä­ki­val­ta oli po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää. Eräs roo­ma­lai­nen se­naat­to­ri, Ti­be­rius Gras­sus, kuo­li po­liit­ti­ses­sa mel­la­kas­sa, kun toi­nen se­naat­to­ri löi hä­nen pään­sä ir­ti tuo­lin­ja­lal­la. Po­liit­ti­sia vas­tus­ta­jia mur­hat­tiin, myr­ky­tet­tiin ja ki­vi­tet­tiin.

Po­liit­ti­ses­sa kie­len­käy­tös­sä on siis­ti­mis­tä. Ai­na ei voi, ei­kä tar­vit­se ol­la sa­maa miel­tä. Eri­lai­set mie­li­pi­teet kuu­lu­vat po­li­tiik­kaan, mut­ta myös si­vis­ty­nees­ti voi väi­tel­lä. Lii­an kär­je­käs kie­len­käyt­tö te­kee kar­hun­pal­ve­luk­sen de­mok­ra­ti­al­le, sil­lä se vie­roit­taa ih­mi­set yh­teis­ten asi­oi­den hoi­dos­ta ja po­li­tii­kan seu­raa­mi­ses­ta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Olipa ihana kirjotus ja tuo esimerkki, kiitos ❤

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Anneli, kirjoitat, että "Po­liit­ti­ses­sa kie­len­käy­tös­sä on siis­ti­mis­tä. Ai­na ei voi, ei­kä tar­vit­se ol­la sa­maa miel­tä. Eri­lai­set mie­li­pi­teet kuu­lu­vat po­li­tiik­kaan, mut­ta myös si­vis­ty­nees­ti voi väi­tel­lä. Lii­an kär­je­käs kie­len­käyt­tö te­kee kar­hun­pal­ve­luk­sen de­mok­ra­ti­al­le, sil­lä se vie­roit­taa ih­mi­set yh­teis­ten asi­oi­den hoi­dos­ta ja po­li­tii­kan seu­raa­mi­ses­ta."

Ottakaamme siis mallia Sampo Terhon nyt esillä olevasta blogista:

- sitä ei voi kommentoida lainkaan (on siten etukäteen määritelty)
- siitä ei voi täten olla eri mieltäkään
- sitä ei voi lyhyesti eikä pitkästi kärjekkäästi kommetoidakaan tai arvostella

Sampon blogikirjoitus on edelliseen peilaten suorastaan mallikelpoinen blogi!

Vaikkakin Sampo blogistina ja istuvana ministerinä on tainnut nyt unohtaa sen, että on omaan asemaansa moittimillaan puoluetuilla aikanaan päässyt. Nyt niitä on helppo sitten kritisoida ja vaatia pienennettäviksi!

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

Entä ne, jotka eivät osaa ilmaista asioita loukkaamatta? Pitääkö heidän olla vain olla hiljaa, kun heidän taitonsa ei taivu poliittisesti korrektiin ilmaisuun?

Käyttäjän OlliKuusisto kuva
Olli Kuusisto

Jokainen suomalainen saa mielipiteen ilmaisuun ja asialliseen keskusteluun tarvittavat tiedot ja taidot peruskoulussa. Keskusteluun ei kannata osallistua, ellei ole mitään asiallista sanottavaa.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Muistan työssäoloajaltani erään juristin tyylin, kun hän vastasi lausuntoihin.

Ensin hän kiitti mahdollisuudesta lausua asiasta. Sen jälkeen hän kirjoitti korulauseet siitä miten esitys on laadittu asiantuntevasti ja siihen on paneuduttu huolellisesti jne. Sitten hän kirjoitti, että hän (lausunnon antava taho) on muutamista asioista eri mieltä. Sen jälkeen hän kohta kohdalta tyrmäsi koko esityksen.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Samaa mieltä Jäätteenmäki, en voi ymmärtää miten nopeasti kieli on muuttunut politiikassa.. Okkei, en tiedä onko se ollut parempaa 70-90 luvulla, mutta haukkuminen ja ynm. on tullut kieleemme politiikassa, ja itse en siitä tykkää!

En tarkoita että pitäisi kokoajan kiitellä jne. Mutta se haukkuminen/kiroilu pois kiitos!

Ja tämähän ei ole vain "persujen" ongelma vaikka heidän kieli on ehkä epäsiistimpää.

Sanna Hakkyra

Loukkaantumiskynnys on märkään illustroitu idea. Sensijaan vanhanajan vittuilun tunnistavat useimmat.

Risto Järvenpää

Monen kannattaisi muistaa seuraava viisaus: Puhehalunsa tyhmä jos vaientaa, voi hiljaista viisasta muistuttaa.

Toimituksen poiminnat